Diarienummer KS-0322/2017
Titel Interpellation - Kan staden garantera vårdtagarens trygghet och omsorg? Ställd till äldrenämndens ordförande av Eric Vänerlöv (S)
Startdatum 2017-03-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument