Diarienummer KS-0321/2017
Titel Interpellation - Moderaterna skapar inte trygghet, de säljer ut. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-03-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument