Diarienummer KS-0318/2017
Titel Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S)
Startdatum 2017-03-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) 2017-03-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av ”Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S)” till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande 2017-04-13 Utgående Visa fil
1, 2
Remittering av ”Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S)” till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 2017-04-13 Utgående Visa dokumentet
Begäran om anstånd för social- och arbetsmarknadsnämnden - Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) 2017-06-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) 2017-06-30 Upprättat Visa fil
1, 2
SV: SAN-0067/2017-1 - Remittering av ”Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S)” till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande 2017-07-04 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 december 2017 - Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion "Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S)" 2017-12-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 december 2017 - Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion "Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S)" 2017-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3