Diarienummer KS-0318/2016
Titel Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort.
Startdatum 2016-06-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-06-02 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort. 2016-06-02 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort. 2016-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-07-01 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 274 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 275 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort. 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2