Diarienummer KS-0317/2017
Titel Motion - Kvalitet styrande i upphandling. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V)
Startdatum 2017-03-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument