Diarienummer KS-0315/2017
Titel Nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017
Startdatum 2017-03-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-02
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 2017-03-28 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 2017-05-02 Utgående Visa fil
1, 2