Diarienummer KS-0314/2017
Titel Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och hyresavtalet i kvarteret Eken 4
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd– annullering av hyresavtal avseende lokaler i kvarteret Eken 4, medgivande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB att teckna optionsavtal avseende övertagande av skollokaler samt utställande av kom 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Hyresavtal (5850-0203-02) för kontorsverksamhet mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Skandia Fastigheter Storstockholm AB 2017-04-06 Upprättat Visa dokumentet
Optionsavtal mellan Skandia Fastigheter Storstockholm AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende lokaler i fastigheten Eken 4 i Sundbyberg 2017-04-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd– annullering av hyresavtal avseende lokaler i kvarteret Eken 4, medgivande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB att teck 2017-04-11 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd– annullering av hyresavtal avseende lokaler i kvarteret Eken 4, medgivande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB att te 2017-04-27 Upprättat Visa fil
1, 2
Expedierng av kommunfullmäktiges protokollsutdrag den 24 april 2017 till Sundbybergs stadshus AB 2017-05-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3