Diarienummer KS-0312/2017
Titel Prövning av koncernen Sundbybergs stadshus AB:s och koncernen Norrenergi & miljö AB:s verksamhet under 2016 i förhållande till ändamål och kommunala befogenheter
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapport - Sundbybergs stadshus AB:s verksamheter under 2016 i förhållande till de ändamål fullmäktige har fastställt och till de kommunala befogenheterna 2017-03-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Prövning av koncernen Sundbybergs stadshus AB:s och koncernen Norrenergi & miljö AB:s verksamhet under 2016 i förhållande till ändamål och kommunala befogenheter 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Årsredovisning och koncernredovisning för Sundbybergs stadshus AB inklusive revisionsberättelse 2017-04-12 Inkommande Visa dokumentet
Årsredovisning och koncernredovisning för koncernen Norrenergi & Miljö AB 2017-04-12 Inkommande Visa dokumentet
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Norrenergi & Miljö AB 2017-04-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Prövning av koncernen Sundbybergs stadshus AB:s och koncernen Norrenergi & miljö AB:s verksamhet under 2016 i förhållande till ändamål och kommunala befogenheter 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Prövning av koncernen Sundbybergs stadshus AB:s och koncernen Norrenergi & miljö AB:s verksamhet under 2016 i förhållande till ändamål och kommunala befogenheter 2017-05-18 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Prövning av koncernen Sundbybergs stadshus AB:s och koncernen Norrenergi & miljö AB:s verksamhet under 2016 i förhållande till ändamål och kommunala befogenheter 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Prövning av koncernen Sundbybergs stadshus AB:s och koncernen Norrenergi & miljö AB:s verksamhet under 2016 i förhållande till ändamål och kommunala befogenheter 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2