Diarienummer KS-0309/2017
Titel Erbjudande till Sundbybergs stad om delägarskap i Inera AB, ett bolag inom SKL Företag AB
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-11-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Erbjudande om delägarskap i Inera 2017-03-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sundbybergs stads ställningstagande till delägarskap i Inera AB 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Årsrapport för 2016 från Inera AB 2017-11-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande till delägarskap i Inera AB 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande till delägarskap i Inera AB 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering – Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Sundbybergs stads ställningstagande till delägarskap i Inera AB 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Välkommen som delägare i Inera AB 2018-01-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Information om revidering av Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor) 2018-01-12 Inkommande Visa dokumentet
Uppgiftsunderlag för Avtal om kundens användning av Svevac 2018-02-14 Utgående Visa dokumentet
Undertecknade avtal med Inera AB 2018-05-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4