Diarienummer KS-0308/2017
Titel Sundbybergs stads jämlikhetsstipendium 2017
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan till jämlikhetsstipendium 2017 - Bok om jämställt föräldraskap i Sverige 2017-03-27 Inkommande PUL
Ansökan till jämlikhetsstipendium 2017 - Tillsammans Sundbyberg 2017-03-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads jämlikhetsstipendium 2017 2017-04-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Stadsledningskontorets underlag till Sundbybergs stads jämlikhetsstipendium 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Sundbybergs stads jämlikhetsstipendium 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet