Diarienummer KS-0306/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-14
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Remittering av "Remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter " till förskolenämnden för yttrande 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Remittering av "Remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter " till grundskole- och gymnasienämnden för yttrande 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter 2017-04-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Beslutsunderlag inför förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017- Yttrande över remiss -Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiska svårigheter 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss -Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiska svårigheter 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag på svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter 2017-05-18 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens yttrande samt protokollsutdrag den 22 maj 2017 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Grundskole- och gymnasienämndens yttrande samt protokollsutdrag den 23 maj 2017 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter 2017-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr:U2017/01365/UH 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 till barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom. 2017-06-14 Utgående