Diarienummer KS-0304/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skymap Innovations AB
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skymap Innovations AB 2017-03-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Begäran om anstånd - svarstid för remiss om kameraövervakning med drönare 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skymap Innovations AB 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skymap Innovations AB 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skymap Innovations AB 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr: 211-1666-2017 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skymap Innovations AB 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-05-19 Inkommande Visa fil
1, 2