Diarienummer KS-0302/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018
Startdatum 2016-05-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avsägelse från Pär-Olof Sandberg (M) som ersättare i valnämnden 2016-05-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2016-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2016-06-14 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2016-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse som ersättare i valnämnden 2016-10-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2016 - Fyllnadsval av ersättare (V) i valnämnden för tiden fram till den 31 december 2018 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
Valnämnden 2016-12-07 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse. 2016-12-16 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Avsägelse av Annie Hao (KD) som ledamot i valnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0302/2016-31 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till valnämnden mandatperiod 2015-2018 2017-11-08 Utgående