Diarienummer KS-0300/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Östergötlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Spotscale AB
Startdatum 2017-03-24
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Östergötlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Spotscale AB 2017-03-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Östergötlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Spotscale AB 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Östergötlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Spotscale AB 2017-03-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Östergötlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Spotscale AB 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss angående kameraövervakning med drönare för Spotscale AB 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Svar på remiss angående kameraövervakning med drönare för Spotscale AB 2017-04-12 Utgående Visa fil
1, 2
Tillstånd till kameraövervakning 2017-05-05 Inkommande Visa fil
1, 2