Diarienummer KS-0299/2017
Titel Samråd kring interimslösning avseende verkställande direktör i Sundbybergs stadshus infrastruktur AB
Startdatum 2017-03-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-26
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Samråd kring interimslösning avseende verkställande direktör i Sundbybergs stadshus infrastruktur AB 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på samråd kring interimslösning avseende verkställande direktör i Sundbybergs stadshus infrastruktur AB 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på samråd kring interimslösning avseende verkställande direktör i Sundbybergs stadshus infrastruktur AB 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Expedieing av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 till Sundbybergs stadshus AB 2017-04-21 Utgående Visa dokumentet