Diarienummer KS-0298/2017
Titel Begäran från Sundbybergs stadshus AB om kommunfullmäktiges ställningstagande till försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1
Startdatum 2017-03-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Begäran från Sundbybergs stadshus AB om kommunfullmäktiges ställningstagande till försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i Sundbybergs centrum 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i Sundbybergs centrum 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 24 april 2017 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 24 april 2017 2017-04-24 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 24 april 2017 2017-04-24 Inkommande
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i Sundbybergs centrum 2017-04-27 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i Sundbybergs centrum 2017-05-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Namninsamling i protest mot Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i Sundbybergs centrum, 104 stycken underskrifter 2017-05-04 Inkommande