Diarienummer KS-0297/2017
Titel Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad - beslut om samråd 2017-03-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Sändlista - samråd av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad - beslut om samråd 2017-05-17 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om samråd per e-post för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Möjlighet till förlängd svarstid - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-12 Utgående Visa dokumentet
S1. Samrådsyttrande från Solna stad 2017-06-08 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-06-09 Inkommande Visa dokumentet
S3. Samrådsyttrande från Sollentuna kommun 2017-06-14 Inkommande Visa dokumentet
Information om riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-27 Utgående
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3
S4. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Beslutsunderlag från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från grundskole- och gymnasienämnden 2017-08-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S.6 Samrådsyttrande Länsstyrelsen i Stockholm 2017-08-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från förskolenämnden 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S.8 Samrådsyttrande från Sockholms stad 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S9. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S10. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från äldrenämnden 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S11. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S12. Samrådsyttrande från Sundbybergs stadshus AB 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S13. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från Social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S15. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting (SLL), tillväxt- och regionplanenämnden 2017-09-06 Inkommande Visa dokumentet
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad- antagandehandling 2017-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse för bostadsförsörjning 2017-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 18 september 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
S16. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-09-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S17. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S18. Samrådsyttrande från Förskolenämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S19. Samrådsyttrande från social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S20. Samrådsyttrande från äldrenämnden 2017-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Rättelseblad den 16 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 16 oktober 2017 2017-10-18 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 16 oktober 2017 2017-10-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-10-18 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Riktlinjer för bostadsförsörjning - Antagandehandling - rättad efter kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 30 oktober 2017 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 30 oktober 2017 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering till kommunala remissinstanser av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-11-16 Utgående Visa dokumentet
Expediering av antagna Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2