Diarienummer KS-0296/2016
Titel Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen
Startdatum 2016-05-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Dialogunderlag - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-05-19 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Remiss till stadsmiljö- och tekniska nämnden, Sundbybergs stadshus AB, Fastighets AB Förvaltaren samt Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för yttrande senast den 25 maj 2016 2016-05-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Remiss till byggnads- och tillståndsnämnden, förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden samt äldrenämnden för eventuellt yttrande senast den 25 maj 2016 2016-05-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag - äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016, § 39 - information om fastighetsöversynen 2016-05-23 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Underlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 maj 2016 - Svar på remiss - Dialogunderlag - Fastighetsöversyn 2016-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-05-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Rapport - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-05-25 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Sundbybergs stadshus AB:s remissyttrande över dialogunderlag om fastighetsöversyn 2016-05-25 Inkommande Visa dokumentet
Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB - Protokoll från extra styrelsemöte den 26 maj 2016 2016-05-26 Inkommande Visa dokumentet
Remiss - Dialogunderlag - Fastighetsöversyn 2016-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Delegationsbeslut gällande yttrande över fastighetsöversyn, kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd 2016-05-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Fastighets AB Förvaltarens yttrande över remiss - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-05-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 maj 2016 - Svar på remiss - Dialogunderlag - Fastighetsöversyn 2016-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Byggnads- och tillståndsnämndens underlag till sammanträde den 13 juni 2016 - Svar på remiss - Dialogunderlag fastighetsöversyn 2016-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 7 juni 2016 2016-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 7 juni 2016 2016-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-06-09 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-06-21 Utgående Visa fil
1, 2
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 21 juni 2016 2016-06-21 Inkommande Visa dokumentet
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-06-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-06-30 Utgående Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 1 juli 2016 2016-07-01 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 1 juli 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-07-01 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 1 juli 2016 2016-07-01 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juli 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-07-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juli 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-07-05 Utgående Visa fil
1, 2
Informationspunkt vid styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 12 september 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-09-09 Upprättat
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 12 september 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Informationspunkt vid kommunstyrelsens styrnings och ägarkommittés sammanträde den 10 oktober 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd 2016-09-30 Upprättat
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 10 oktober 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Uppdragsbrev med EY - rådgivning avseende omstrukturering 2016-12-20 Utgående Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens reglemente, gäller från 1 januari 2017 2016-12-29 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning, uppdaterad efter beslut 1 juli 2016 2016-12-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 5 december 2016 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2017-01-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus ABs styrelsemöte 9 februari 2017 - verkställigheten av kommunfullmäktiges uppdrag till koncernen 2017-03-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Information om nuläge avseende kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2017-03-10 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Information om nuläge avseende stadsutvecklingen i Hallonbergen, Ör, Rissne och området Ekbacken 2017-04-06 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Ändring av kommunfullmäktiges beslut om överlåtelse av fastigheter från bokfört värde till marknadsvärde 2017-06-07 Utgående Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Ändring av kommunfullmäktiges beslut om överlåtelse av fastigheter från bokfört 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Återkallande av beslut om att överlåta fastigheter med verksamhetslokaler till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB samt återkallande av beslut om borgensram 2017-11-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Rapport från PwC - Överlåtelse av verksamhetsfastigheter 2017-03-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Återkallande av beslut om att överlåta fastigheter med verksamhetslokaler ti 2018-01-16 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Återkallande av beslut om att överlåta fastigheter med verksamhetslokaler 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 5 februari 2018 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen 2018-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Återkallande av beslut om att överlåta fastigheter med verksa 2018-03-14 Utgående Visa fil
1, 2