Diarienummer KS-0295/2016
Titel Utveckling av Örskolan
Startdatum 2016-05-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Program nybyggnation skola F-6 i Ör 2016-05-20 Inkommande Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasieförvaltningens underlag till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Program nybyggnation skola F-6 i Ör 2016-05-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Örskolan 2017-06-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Bilaga till stadsledningskontorets skrivelse den 2 juni 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 12 juni 2017 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Örskolan 2017-06-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Örskolan 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Utveckling av Örskolan - inriktningsbeskrivning och val av upphandlingsförfarande 2018-02-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Utveckling av Örskolan - förslag till inriktningsbeskrivning inför upphandling 2018-03-05 Upprättat Visa dokumentet
Remiss - Utveckling av Örskolan - förslag till inriktningsbeskrivning inför upphandling - för yttrande till kommunstyrelsen senast den 6 mars 2018 2018-03-05 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av svar på remiss - Utveckling av Örskolan - förslag till inriktningsbeskrivning inför upphandling - för yttrande till kommunstyrelsen senast den 6 mars 2018 2018-03-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering av svar på remiss - Utveckling av Örskolan - förslag till inriktningsbeskrivning inför upphandling 2018-03-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Utveckling av Örskolan - inriktningsbeskrivning (KS-0295/2016) 2018-03-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Utveckling av Örskolan - inriktningsbeskrivning och val av upphandlingsförfarande 2018-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Utveckling av Örskolan - inriktningsbeskrivning inför upphandling 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunstyrelsens beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Utveckling av Örskolan - inriktningsbeskrivning och val av upphandlingsförfarande 2018-03-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4