Diarienummer KS-0292/2017
Titel Taxa för brandskyddskontroll
Startdatum 2017-03-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll 2017-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Taxa för brandskyddskontroll Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg 2017-04-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till taxa för brandskyddskontroll Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg.pdf 2017-04-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Taxa för brandskyddskontroll Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Taxa för brandskyddskontroll Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg 2017-05-18 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Taxa för brandskyddskontroll Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Taxa för brandskyddskontroll Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2
Upprättad taxa för brandskyddskontroll Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg 2017-07-10 Upprättat Visa dokumentet