Diarienummer KS-0291/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare
Startdatum 2017-03-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-27
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-03-21 Inkommande PUL
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-03-22 Utgående PUL
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-03-22 Upprättat PUL
Vänsterpartiets skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-04-11 Upprättat PUL
Svar på remiss 2017-04-12 Upprättat PUL
Expediering - Svar på remiss om kameraövervakning med drönare - Dnr 2112-7945-2017 2017-04-12 Utgående Visa dokumentet
Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd till kameraövervakning 2017-04-25 Inkommande PUL