Diarienummer KS-0287/2017
Titel Namnsättning av kvarter och gator mellan Rissneleden och Rissne IP i Rissne, Sundbyberg
Startdatum 2017-03-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Namnsättning av kvarter och gator mellan Rissneleden och Rissne IP i Rissne, Sundbyberg 2017-03-21 Utgående Visa fil
1, 2
Illustration 1 2017-04-06 Upprättat Visa dokumentet
Rådfrågning avseende namnsättning av gator och kvarter i västra Rissne, längs Rissneleden i Sundbyberg 2017-04-06 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Namnsättning av kvarter och gator mellan Rissneleden och Rissne IP i Rissne, Sundbyberg 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Namnsättning av kvarter och gator mellan Rissneleden och Rissne IP i Rissne, Sundbyberg 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om namnsättning av kvarter och gator mellan Rissneleden och Rissne IP i Rissne, Sundbyberg 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2