Diarienummer KS-0283/2016
Titel Sundbybergs stads dagvattenpolicy
Startdatum 2016-05-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 20 september 2016 - Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2016-09-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2016-09-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 september 2016 - Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2016-09-22 Inkommande Visa dokumentet
Remiss - Förslag till Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2016-10-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2016-10-26 Upprättat Visa fil
1, 2
Sundbybergs stadshus ABs besultsunderlag inför sammanträde den 18 november 2016 - Remissyttrande över Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2016-11-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Sundbybersg stadshus ABs sammanträde den 18 november 2016 - Remissvar över dagvattenpolicy 2016-11-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2017-02-10 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads dagvattenpolicy, fastställd den 20 februari 2017 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat beslut och policy till stadsmiljö- och tekniska nämnden och Sundbybergs stadshus AB 2017-02-28 Utgående