Diarienummer KS-0282/2016
Titel Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy
Startdatum 2016-05-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 20 september 2016 - Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-09-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-09-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 september 2016 - Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-09-22 Inkommande Visa dokumentet
Remiss - Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-10-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-11-10 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stadshus ABs besultsunderlag inför sammanträde den 18 november 2016 - Remissyttrande över policy för vatten och avlopp 2016-11-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Sundbybersg stadshus ABs sammanträde den 18 november 2016 - Remissvar över Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-11-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2017-02-10 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy, fastställd den 20 februari 2017 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat beslut och policy till stadsmiljö- och tekniska nämnden och Sundbybergs stadshus AB 2017-02-28 Utgående