Diarienummer KS-0280/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ds 2017:8 - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
Startdatum 2017-03-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-14
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss från Kulturdepartementet 2017-03-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Remittering av departementspromemorian "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop" för yttrande 2017-03-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Yttrande över remiss - Departementspromemoria - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ds 2017:8 - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 2017-05-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ds 2017:8 - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ds 2017:8 - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ds 2017:8 - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 2017-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stad svar på remiss till Kulturdepartementet - Dnr:Ku2017/00761/KO 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 till kultur- och fritidsnämnden för kännedom 2017-06-14 Utgående