Diarienummer KS-0276/2016
Titel Investeringsprojekt 90900 omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata
Startdatum 2016-05-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beställning - Förstudie för omvandling av Enköpingsvägen samt anslutande bebyggelse 2016-05-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Information om förstudie för Enköpingsvägen med anslutande bebyggelse 2016-06-01 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 13 juni 2016 - Omvandling av Enköpingsvägen till stadsgata 2016-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Projektbeställning - Förstudie för omvandling av Enköpingsvägen samt anslutande bebyggelse 2016-08-15 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga 1 Enköpingsvägen avgränsning förstudiefas 2016-08-15 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga 2 Enköpingsvägen tidplan förstudiefas 2016-08-15 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga 3 Enköpingsvägen organisation förstudiefas 2016-08-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2016 - Beställning - Förstudie för omvandling av Enköpingsvägen samt anslutande bebyggelse 2016-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 12 september 2016 2016-09-14 Inkommande Visa dokumentet
Information om investeringsprojekt 90900 omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata – utökad investeringsram för förstudie och planprogram 2017-03-07 Utgående
Investeringsprojekt 90900 omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata – beslut om utökad investeringsram för förstudie och planprogram 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Tidplan avseende förstudiefas investeringsprojekt 90900 omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Investeringsprojekt 90900 omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Investeringsprojekt 90900 omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata – beslut om utökad investeringsram för förstudie och planprogram 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet