Diarienummer KS-0275/2017
Titel Medborgarförslag - Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-03-15 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn 2017-03-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till social- ocharbetsmarknadsnämnden för handläggning och besvarande - Medborgarförslag - Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn" 2017-10-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn" 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och 2017-11-08 Utgående Visa fil
1, 2