Diarienummer KS-0272/2017
Titel Medborgarförslag - Utveckla Sundbyberg till SUND-Byberg
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-03-15 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Utveckla Sundbyberg till SUND-Byberg 2017-03-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Utveckla Sundbyberg till SUND-Byberg 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av medborgarförslag för yttrande till KS - Utveckla Sundbyberg till SUND-Byberg 2018-06-13 Utgående Visa dokumentet
Underlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 16 oktober 2018-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss - Medborgarförslag - Utveckla Sundbyberg till SUND-byberg 2018-10-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3