Diarienummer KS-0272/2017
Titel Medborgarförslag - Utveckla Sundbyberg till SUND-Byberg
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument