Diarienummer KS-0270/2017
Titel Medborgarförslag - Återställ Madenvägen
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-06
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-03-15 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2017-03-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-02-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-04-04 Utgående Visa dokumentet