Diarienummer KS-0269/2017
Titel Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-26
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag - Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-04-26 Utgående Visa fil
1, 2