Diarienummer KS-0268/2017
Titel Direktiv till ombud vid årsstämma i Kommuninvest den 20 april 2017
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-29
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Inbjudan till Kommuninvest föreningsstämma 20 april 2017 2017-03-14 Inkommande Visa dokumentet
Handlingar till föreningsstämman 2017-03-29 Inkommande Visa dokumentet
Direktiv till ombud vid årsstämma i Kommuninvest den 20 april 2017 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Direktiv till ombud vid årsstämma i Kommuninvest den 20 april 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet