Diarienummer KS-0267/2017
Titel Detaljplan för kontorsändamål på del av fastigheten SUNDBYBERG 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad 2017-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Bekräftelse av planbeskedsansökan för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad 2017-03-13 Utgående Visa dokumentet
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad 2017-03-14 Upprättat Visa dokumentet
Information om planbesked för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad 2017-03-14 Utgående
Planbesked för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad 2017-03-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Detaljplan för kontorsändamål på del av fastigheten SUNDBYBERG 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Planbesked för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om positivt planbesked för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2