Diarienummer KS-0266/2016
Titel Medborgarförslag - Publicera solkarta för Sundbyberg
Startdatum 2016-05-11
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-18
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument