Diarienummer KS-0263/2016
Titel Sundbybergs stad budget 2017 med plan för 2018-2019
Startdatum 2016-05-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2016-12-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018- 2019 2016-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Förslag till Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018- 2019 2016-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens underlag inför byggnads- och tillståndsnämndens möte den 2 maj 2016 2016-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldreförvaltningens underlag inför äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 2016-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens underlag till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 2016-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens underlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 17 maj 2016 2016-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 maj 2016 2016-05-10 Inkommande Visa dokumentet
Barn- och utbildningsförvaltningens underlag inför förskolenämndens sammanträde den 12 maj 2016 2016-05-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Barn- och utbildningsförvaltningens underlag inför grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 17 maj 2016 2016-05-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 2 maj 2016 2016-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 12 maj 2016 2016-05-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 2016-05-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 2016-05-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 17 maj 2016 2016-05-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 17 maj 2016 2016-05-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 maj 2016 2016-05-20 Inkommande Visa dokumentet
Rättelseblad för Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018-2019 2016-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga 1 - Investeringsplan 2016-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Ett ännu bättre Sundbyberg - Socialdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018-2019 2016-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Ett öppet Sundbyberg för alla - Budget 2017 - Vänsterpartiets budgetförslag 2016-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergarnas bästa! - Budget 2017 - Sverigedemokraternas budgetförslag 2016-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 7 juni 2016 2016-06-09 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 7 juni 2016 2016-06-09 Inkommande Visa dokumentet
Kommunstyrelsens förslag till Sundbybergs stad budget 2017 med plan för 2018-2019 2016-06-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016 - Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018- 2019 2016-06-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2016 - Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018- 2019 2016-06-29 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2016 - Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018- 2019 2016-06-30 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 20 juni 2016 2016-07-08 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018-2019 beslutad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2016 2016-07-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag samt Sundbybergs stads budget 2017 med plan 2018-2019 2016-07-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av Sundbybergs stads budget 2017 med plan 2018-2019 2016-07-14 Utgående Visa fil
1, 2
Avstämning av budget 2017 med plan för 2018-2019 2016-10-27 Utgående Visa dokumentet
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 7 november 2016 2016-11-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2016 - Avstämning av budget 2017 med plan för 2018-2019 2016-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2016 - Avstämning av budget 2017 med plan för 2018-2019 2016-11-22 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2016 - Avstämning av budget 2017 med plan för 2018-2019 2016-11-29 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2016 - Avstämning av budget 2017 med plan för 2018-2019 2016-12-01 Utgående Visa fil
1, 2