Diarienummer KS-0262/2017
Titel Samlingsärende för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté 2017
Startdatum 2017-03-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 4 april 2017 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 10 april 2017 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 26 april 2017 2017-04-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 15 maj 2017 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 4 april 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 10 april 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 26 april 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 12 juni 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 15 maj 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 12 juni 2017 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 11 september 2017 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 16 oktober 2017 2017-10-17 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista 13 november 2017 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 13 november 2017 2017-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 11 september 2017 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 16 oktober 2017 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 4 december 2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 18 december 2017 - Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 4 december 2017 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 18 december 2017 - Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 13 november 2017 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet