Diarienummer KS-0261/2017
Titel Medborgarförslag - Jag föreslår att Lilla Alby byter namn till Sundbybergsstrand
Startdatum 2017-03-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument