Diarienummer KS-0257/2017
Titel Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30 längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad.
Startdatum 2017-03-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30, Hallonbergen, Sundbybergs stad. 2017-03-14 Utgående
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30 längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad. 2017-03-14 Utgående Visa fil
1, 2
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30 längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad. 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30 läng 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 29 maj 2017 2017-05-29 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 29 maj 2017 2017-06-02 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30 lä 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Påskrivet Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30 längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad. 2017-06-09 Utgående Visa dokumentet
Registreringsbevis Riksbyggen ekonomiska förening 2017-06-09 Inkommande Visa dokumentet