Diarienummer KS-0250/2016
Titel Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker
Startdatum 2016-04-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-04-28 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2016-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2016-04-28 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 - Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2016-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-06-17 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 273 - Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 273 - Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2