Diarienummer KS-0247/2017
Titel Fördelning av medel från Frideborg Erikssons testamente
Startdatum 2017-03-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Fördelning av medel från Frideborg Erikssons testamente 2017-03-09 Utgående Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 1996, § 172 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Fördelning av medel från Frideborg Erikssons testamente 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Expedierng - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Fördelning av medel från Frideborg Erikssons testamente 2017-05-18 Utgående Visa fil
1, 2