Diarienummer KS-0245/2017
Titel Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2016, revisionsberättelse och rapporter avseende 2016
Startdatum 2017-03-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2016 2017-03-09 Inkommande Visa dokumentet
Storstockholms brandförsvars revisionsberättelse och rapporter avseende 2016 2017-03-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2016 och fråga om ansvarsfrihet 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2