Diarienummer KS-0244/2016
Titel Medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger
Startdatum 2016-04-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-04-28 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2016-04-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 - Medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2016-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av medborgarförslag för yttrande till förskolenämnden 2017-02-02 Utgående Visa dokumentet
Remittering av medborgarförslag för yttrande till grundskole- och gymnasienämnden 2017-02-02 Utgående Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-02-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Grundskole- och gymnasienämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling/inspiration/workshop för skolans pedagoger 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling/inspiration/workshop för skolans pedagoger 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Förslag till svar på medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Svar på medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Svar på medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Svar på medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2
Expedierat svar på medborgarförslag till förslagsställaren via post 2017-07-03 Utgående