Diarienummer KS-0243/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Gävleborgs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för SCIOR Geomanagement AB
Startdatum 2017-03-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-01
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Gävleborgs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för SCIOR Geomanagement AB 2017-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Gävleborgs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för SCIOR Geomanagement AB 2017-03-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Gävleborgs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för SCIOR Geomanagement AB 2017-03-10 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Gävleborgs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för SCIOR Geomanagement AB 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr: 1461-2017 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Gävleborgs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för SCIOR Geomanagement AB 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare, SCIOR Geomanagement AB 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2