Diarienummer KS-0243/2016
Titel Medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga.
Startdatum 2016-04-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-04-28 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2016-04-28 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 - Medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2016-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av medborgarförslag för yttrande till grundskole- och gymnasienämnden 2017-02-02 Utgående Visa fil
1, 2
Remittering av medborgarförslag för yttrande till förskolenämnden 2017-02-02 Utgående Visa fil
1, 2
Svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2017-02-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2017-02-02 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-04-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2017-11-08 Utgående
Undertecknat svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på medborgarförslag till förslagsställaren 2017-11-09 Utgående