Diarienummer KS-0238/2017
Titel Månadsrapport för Sundbybergs stad per februari 2017
Startdatum 2017-03-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-26
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport för Sundbybergs stad per februari 2017 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Månadsrapport för Sundbybergs stad per februari 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Månadsrapport för Sundbybergs stad per februari 2017 2017-04-21 Utgående Visa fil
1, 2