Diarienummer KS-0237/2017
Titel Kommunstyrelsens månadsrapport februari med helårsprognos 2017
Startdatum 2017-03-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-25
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunstyrelsens månadsrapport februari med helårsprogos 2017 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens månadsrapport per februari med helårsprognos 2017 2017-03-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Kommunstyrelsens månadsrapport februari med helårsprogos 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet