Diarienummer KS-0233/2017
Titel Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2017-03-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad - fastställandehandling 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 2017-05-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3