Diarienummer KS-0228/2017
Titel Investeringsprojekt förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik, beslut om genomförande
Startdatum 2017-03-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-11-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förskolenämndens beslut den 15 december 2016 och programhandling 2017-03-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens begäran om genomförande av investeringsprojekt förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik 2017-03-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Förskolenämndens begäran om genomförande av investeringsprojekt förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik 2017-04-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 till förskolenämnden 2017-04-21 Utgående Visa dokumentet
Investeringsprojekt 90332 förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik - beslut om genomförande 2017-10-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Kostnadsbedömning för förskola Kvarnkullen den 31 oktober 2017 2017-10-31 Upprättat Visa dokumentet
Reviderat program avseende ny förskola Kvarnkullen i Ursvik den 19 oktober 2017 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Investeringsprojekt 90332 förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik - beslut om genomförande 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 512 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Investeringsprojekt 90332 förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik - beslut om genomförande 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3