Diarienummer KS-0225/2017
Titel Näringslivspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - beslut om remittering 2017-03-06 Utgående Visa fil
1, 2
Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - remissversion 2017-03-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Näringslivskommitténs sammanträde den 15 mars 2017 - §6 Revidering av näringslivspolicyn 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - beslut om remittering 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
REMISS - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - för yttrande senast den 30 juni 2017 2017-04-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3
REMISS - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - för yttrande senast den 30 juni 2017 2017-05-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande från Humlegården 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför sammanträde i förskolenämnden - Yttrande över remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför sammanträde i grundskole- och gymnasienämnden - Yttrande över remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Yttrande över remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför äldrenämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över remiss "Näringslivspolicy för Sundbybergs stad" 2017-06-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför byggnads- och tillstångsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017- svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Yttrande över remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde den 30 maj 2017 - Svar på remiss Näringslivspolicy Sundbybergs stad 2017-06-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillstångsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017- svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över remiss "Näringslivspolicy för Sundbybergs stad" 2017-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-08-15 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-08-15 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande från Sundbybergs stadskärneförening 2017-06-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-09-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 11 september 2017 2017-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 25 september 2017 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-09-29 Upprättat Visa fil
1, 2
Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av näringslivspolicy och protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-10-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3