Diarienummer KS-0224/2017
Titel Årsredovisning 2016 för stiftelsen Robert och Thea Bunges minne
Startdatum 2017-03-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Årsredovisning 2016 för stiftelsen Robert och Thea Bunges minne 2017-03-06 Utgående Visa fil
1, 2
Årsredovisning för stiftelsen Robert och Thea Bunges minne 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Årsredovisning 2016 för stiftelsen Robert och Thea Bunges minne 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet