Diarienummer KS-0223/2017
Titel Årsredovisning 2016 för stiftelserna Adda Dahl stipendiefond, Hyllengrens minnesfond, Skoldonationsfonden och Socialdonationsfonden
Startdatum 2017-03-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Årsredovisning 2016 för stiftelserna Adda Dahl stipendiefond, Hyllengrens minnesfond, Skoldonationsfonden och Socialdonationfonden 2017-03-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Årsredovisning för stiftelsen Adda Dahls stipendiefond 2017-03-17 Inkommande Visa dokumentet
Årsredovisning för stiftelsen Hyllengrens minnesfond 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet
Årsredovisning för stiftelsen Skoldonationsfonden 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet
Årsredovisning för Socialdonationsfonden 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Årsredovisning 2016 för stiftelserna Adda Dahl stipendiefond, Hyllengrens minnesfond, Skoldonationsfonden och Socialdonationfonden 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet